Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne jest monografią opracowaną przez specjalistów z zakresu ogrodnictwa i terapii zajęciowej. Przedstawione w książce zagadnienia dotyczą doboru roślin do ogrodów terapeutycznych i zajęć realizowanych w ramach hortiterapii. Omówiono grupę traw, roślin drzewiastych i krzewiastych, mniej znanych warzyw liściowych, grzybów jadalnych oraz rośliny niepożądane. Zawarto cenne informacje na temat zwierząt, dzięki którym zwiększa się bioróżnorodność ogrodu terapeutycznego. Rośliny scharakteryzowano także w aspekcie dotyku, zmysłu niedocenianego, a istotnego w procesie terapeutycznym.

 

Monografia zawiera informacje o zmianach demograficznych zachodzących w naszym społeczeństwie, a szczególnie na temat zwiększania się liczby osób starszych, dla których hortiterapia może być jedną z form terapii i podtrzymania więzi społecznych. Hortiterapia kierowana jest także dla młodego pokolenia, zagrożonego uzależnieniem od urządzeń cyfrowych, które prowadzi do otępienia i zaburzenia kontaktów społecznych.

 

Czytelnicy mogą zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem hortiterapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej Wspólna Droga w Luboniu oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.

 

Książka kierowana jest do terapeutów, projektantów ogrodów, opiekunów osób niepełnosprawnych, seniorów, działkowiczów i wszystkich, którym idea hortiterapii jest bliska.

 

Mamy nadzieję, że książka przyczyni się do rozpropagowania idei terapii ogrodniczej i jednocześnie będzie solidnym wsparciem dla osób, które zawodowo podejmują się roli hortiterapeuty.

 

Książkę można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Allegro