Hortiterapia –

na czym polega

i kiedy ją się

stosuje? >>>

Rozpoczynamy nabór kandydatów na 4. edycję studiów podyplomowych hortiterapia.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 września 2019 r.

Dlaczego studia podyplomowe

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu?

Uczelnia zajmuje zaszczytne drugie miejsce

w rankingu uczelni rolniczych w kraju, natomiast Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu kierunków w kategorii Architektura krajobrazu.

 

Stałe doskonalenie programów kształcenia i wysoki standard działalności badawczej są priorytetami władz uczelni.

Gwarantujemy bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry akademickiej.

 

Studia podyplomowe są szansą na zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie posiadanej wiedzy i uzyskanie lepszej pozycji

na rynku pracy.

 

Słuchacze Studiów Podyplomowych Hortiterapia mogą uzyskać dofinansowanie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Hortiterapia rozumiana jako terapia ogrodnicza wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, a także jego relacji międzyludzkich. Ta dziedzina nauki i równocześnie rodzaj terapii rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin i aktywności w zakresie ich uprawy i pielęgnacji są widoczne w poprawie zdrowia fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego człowieka, służą zatem lepszej jakości życia.